maak een afspraak | telefoon 055 522 24 78
Logopedie voor kinderen

Logopedie voor kinderen

Voor kinderen kan een logopedist ingeschakeld worden bij:

 • afwijkend en/of slap mondgedrag (zoals: duimen, spenen, open mond, slappe tong, afwijkende slik, overgevoeligheid), soms in samenwerking met de orthodontist of tandarts
 • sensorische informatieverwerkingsproblemen
 • articulatiestoornissen/-achterstand, uitspraakproblemen (bijv. slissen)
 • taalstoornissen/ -achterstand
 • stotteren
 • slechte verstaanbaarheid/onduidelijk spreken
 • auditieve vaardigheden
  (zoals: rijmen, hakken en plakken van klanken, fonologisch bewustzijn)
 • lees- en/of schrijfproblemen
 • kinderheesheid
 • hoortraining na het ontvangen van een CI of bij slechthorendheid


Wilt u inzicht krijgen in de taalontwikkeling van uw kind? Doe deze korte test op Kind en Taal.

Meer informatie kunt u vinden op www.logopedie.nl.

 

Verloop van een behandeling

Nadat u een afspraak heeft gemaakt, zal er een intakegesprek plaatsvinden. Hieruit volgt een onderzoek en een bespreking van het behandelplan. Voor een goed resultaat is het zinvol en nodig om de oefeningen die u tijdens de behandeling aangeboden krijgt thuis te herhalen.

 

Na een reeks behandelingen vindt er een evaluatiemoment plaats, waarop vastgesteld kan worden of behandeldoelen behaald zijn of bijgesteld moeten worden. Soms is het voor de voortgang van uw behandeling nodig om contact op te nemen met de verwijzer, een andere deskundige of leerkracht.
 

Nadat een behandeling is afgerond wordt er een controleafspraak gemaakt. Als het gewenste resultaat is behaald, wordt de behandeling definitief afgerond.

moeder van meisje, 7 jaar: "Voor mijn dochter was ik op zoek naar een logopedist die haar kon helpen met het herkennen van klanken. Bij Caroline waren we aan het goede adres! Zij heeft voor mijn dochter alle klanken overzichtelijk in kaart gebracht. Ook heeft ze mijn dochter goed op weg geholpen met het toepassen van de spellingregels. Mijn dochter scoort nu zelfs een 8 voor spelling! Ook heeft Caroline haar geholpen om de rust te nemen met begrijpend lezen. Wij zijn zeer tevreden!"

 

Andere klachten?

Het is mogelijk dat uw kind klachten heeft die ontbreken of bij een andere categorie worden genoemd:

 

logopedie voor jongeren en volwassenen
logopedie voor professionals
logopedie voor ouderen

 

 


Duimen, slissen, uitspraakproblemen, taalachterstand? Logopediepraktijk van Tongeren-Smals in Apeldoorn helpt uw kind verder.