maak een afspraak | telefoon 055 522 24 78
Logopedie voor jongeren en volwassenen

Logopedie voor jongeren en volwassenen

Voor deze doelgroep kan de logopedist ingechakeld worden bij de volgende klachten:

  • stotteren
  • broddelen
  • stemproblemen
  • opvallend accent of dialect
  • slechte verstaanbaarheid (ook ten gevolge van een ingreep in het mondgebied)
  • verminderd spraakverstaan
  • hyperventilatie/ademhalingsproblemen tijdens spreken
  • addentale slik (slikken tegen de tanden, vaak opgemerkt door tandarts of orthodontist)
  • COPD
  • chronische hoestklachten

Meer informatie kunt u vinden op www.logopedie.nl.

 

 

 

Verloop van een behandeling

Nadat u een afspraak heeft gemaakt, zal er een intakegesprek plaatsvinden. Hieruit volgt een onderzoek en een bespreking van het behandelplan. Om een zo goed mogelijk resultaat te behalen is het zinvol en nodig om de oefeningen die u tijdens de behandeling aangeboden krijgt, thuis te herhalen.

 

Na een reeks behandelingen vindt er een evaluatiemoment plaats, waarop vastgesteld kan worden of behandeldoelen behaald zijn of bijgesteld moeten worden. Soms is het voor de voortgang van uw behandeling nodig om contact op te nemen met de verwijzer, een andere deskundige of leerkracht.

 

Nadat een behandeling is afgerond wordt er een controleafspraak gemaakt. Als het gewenste resultaat is behaald, wordt de behandeling definitief afgerond.
 

Stotteren, broddelen, stemproblemen, slechte verstaanbaarheid? Logopediepraktijk van Tongeren-Smals in Apeldoorn helpt je verder.

 

Andere klachten?

Het is mogelijk dat u klachten heeft die ontbreken of bij een andere categorie worden genoemd:

 

logopedie voor kinderen
logopedie voor professionals & spreekberoepen
logopedie voor ouderen

 

 

 

 

Hyperventilatie, COPD, chronische hoestklachten? Logopediepraktijk van Tongeren Smals in Apeldoorn helpt je verder.