maak een afspraak | telefoon 055 522 24 78
Logopedie voor ouderen

Logopedie voor ouderen

Enkele problemen die voornamelijk bij ouderen voorkomen: (overige klachten worden benoemd bij jongeren en volwassenen).

  • afasie
  • spraakproblemen
  • slechthorendheid/moeite met spraakverstaan
  • stemproblemen
  • eet-/drinkproblemen na een beroerte
  • hyperventilatie
  • COPD
  • chronische hoestklachten

Meer informatie kunt u vinden op www.logopedie.nl.

 

Op indicatie van uw arts kunt u thuis behandeld worden.

 

Verloop van een behandeling

Nadat u een afspraak heeft gemaakt, zal er een intakegesprek plaatsvinden. Hieruit volgt een onderzoek en een bespreking van het behandelplan. Om een zo goed mogelijk resultaat te behalen is het zinvol en nodig om de oefeningen die u tijdens de behandeling aangeboden krijgt thuis te herhalen.

 

Na een reeks behandelingen vindt er een evaluatiemoment plaats, waarop vastgesteld kan worden of behandeldoelen behaald zijn of bijgesteld moeten worden. Soms is het voor de voortgang van uw behandeling nodig om contact op te nemen met de verwijzer of een andere deskundige.

 

Nadat een behandeling is afgerond wordt er een controleafspraak gemaakt. Als het gewenste resultaat is behaald, wordt de behandeling definitief afgerond.

 

Andere klachten?

Het is mogelijk dat u klachten heeft die ontbreken of bij een andere categorie worden genoemd:

 

logopedie voor kinderen
logopedie voor jongeren en volwassenen
logopedie voor professionals