maak een afspraak | telefoon 055 522 24 78
Wie zijn wij?

Wie zijn wij?

Alle logopedisten in onze praktijk zijn opgenomen in het Kwaliteitsregister Paramedici. Het Kwaliteitsregister is een vrijwillig register voor een groot aantal paramedische beroepsgroepen, waaronder logopedisten.

Via het kwaliteitsregister wordt eenmalig geregistreerd of een paramedicus voldoet aan de opleidingseisen van de Wet BIG (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg). Vervolgens wordt periodiek (elke vijf jaar) geregistreerd of een paramedicus beschikt over actuele kennis en ervaring. Alleen wanneer aan de door de beroepsgroep gestelde eisen wordt voldaan, behoudt de geregistreerde paramedicus zijn of haar kwaliteitsregistratie.


 

de logopedisten van Logopediepraktijk van Tongeren-Smals in Apeldoorn zijn opgenomen in het Kwaliteitsregister Paramedici
 

Caroline van Tongeren-Smals, logopedist en gecertificeerd Hanen-therapeut
 

Caroline van Tongeren-Smals (praktijkhouder)

Sinds 1986 logopedist, een uitdagend vak! Deze praktijk ben ik gestart in 1989, en behalve het behandelen van de meest uiteenlopende logopedische problemen, heb ik me gespecialiseerd op het gebied van gehoor, spraakafzien (liplezen), hoortraining na plaatsing van een cochleair implantaat, en taal-lees-en spellingproblemen. Ook ben ik gecertificeerd Hanen-therapeut. Met behulp van Hanen-therapie kunnen ouders van kinderen met een taalontwikkelingsachterstand leren hun kind zo optimaal mogelijk te begeleiden.

Naast mijn werkzaamheden op de praktijk, en als praktijhouder, werk ik als logopedist op “de Boemerang”, school voor speciaal basisonderwijs in Apeldoorn.
 
Annemarie Bos-Verhoef, logopedist in Apeldoorn en gespecialiseerd in OMFT (oro-myofunctionele therapie)
 

Annemarie Bos-Verhoef

In 2005 ben ik afgestudeerd aan de Hogeschool van Utrecht. Ik werk in deze praktijk sinds 2006. Inmiddels heb ik ervaring opgedaan op het gebied van stotteren en spraak-/taalproblemen bij (jonge) kinderen, adolescenten en volwassenen. Ik behandel regelmatig cliënten die klachten hebben op het gebied van spreken en/of slikken na een beroerte of ander trauma. Sinds 2013 ben ik gespecialiseerd in OMFT (oro-myofunctionele-therapie). Ik vind het een uitdaging en een noodzaak om de therapie aan te passen aan de behoeften en interesses van een cliënt, zowel bij kinderen als volwassenen. Jaarlijks volg ik cursussen en neem ik deel aan andere kwaliteitsbevorderende activiteiten en keer op keer zijn er nieuwtjes en verbeteringen in ons vakgebied die ik vol enthousiasme toepas in mijn werk.

 
 


Marije Huneker

 
In juli 2016 ben ik afgestudeerd aan de Hanzehogeschool in Groningen. Per november 2016 ben gaan werken bij Logopedie Apeldoorn. Tijdens mijn stage in de vrije vestiging heb ik ervaring opgedaan in het behandelen van fonologie, gehoor, stem, adem, spraak/articulatie, taal en afwijkende mondgewoonten. Mijn specialisatiestage heb ik in het Isala ziekenhuis te Zwolle gedaan. Hier heb ik geleerd kleine kinderen met eet- en drinkproblemen, kinderen met schisis en volwassenen met hoestklachten en stemproblemen te behandelen. In oktober 2016 heb ik de basiscursus oromyofunctionele therapie (OMFT) gedaan. Dat houdt in dat je kinderen en volwassenen kunt behandelen die een verkeerde slikbeweging hebben of andere verkeerde mondgewoonten. Naast mijn werk in deze praktijk werk ik ook nog in een andere particuliere praktijk.