maak een afspraak | telefoon 06 - 26246803
Wat is logopedie?

Wat is logopedie?

Logopedie is een therapie gericht op het verbeteren van communicatie. Een logopedist biedt begeleiding en ondersteuning bij klachten op het gebied van spraak, taal, stem, presentatie, slikken, mondgedrag en gehoor. 

Enkele specialisaties:

  • PROMPT-therapie: de cliënt wordt door de logopedist geholpen met het vormen van de bewegingspatronen van de spraakklanken, door het manipuleren van de gewenste spiergroepen en lokalisaties.
  • Oromyofunctionele therapie: is een oefentherapie die gericht is op het herstellen van een verstoord evenwicht in het functioneren van de spieren in en om de mond. De vormgeving van de mond en de stand van de tanden en kiezen worden voor een groot deel bepaald door de functie van de spieren in en om de mond. Afwijkende mondgewoonten kunnen het evenwicht tussen die spieren onderling verstoren. Denk aan foutieve slikgewoonten, mondademen, duimen of slissen.

 

 

Logopedie voor kinderen

o.a. duimen, open mond, slissen, taalstoornissen, stotteren, meer problemen 

Logopedie voor adolescenten en volwassenen

logopedie voor jongeren en volwasseneno.a. stotteren, stemproblemen, accent, hyperventilatie, COPD, meer problemen

 

 

Logopedie voor professionals

o.a. stemklachten bij spreken of zingen, slechte verstaanbaarheid, meer problemen
 

Logopedie voor ouderen

o.a. afasie, problemen met spraak of spraakverstaan, eten/drinken na een beroerte, verminderd spraakverstaan, meer problemen