maak een afspraak | telefoon 06 - 26246803
Wie zijn wij?

Wie zijn wij?

Caroline van Tongeren-Smals, logopedist en gecertificeerd Hanen-therapeut
 

Caroline van Tongeren-Smals (praktijkhouder)

Sinds 1986 logopedist, een uitdagend vak! Deze praktijk ben ik gestart in 1989, en behalve het behandelen van de meest uiteenlopende logopedische problemen, heb ik me gespecialiseerd op het gebied van gehoor, spraakafzien (liplezen), hoortraining na plaatsing van een cochleair implantaat, en taal-lees-en spellingproblemen. Ook ben ik gecertificeerd Hanen-therapeut. Met behulp van Hanen-therapie kunnen ouders van kinderen met een taalontwikkelingsachterstand leren hun kind zo optimaal mogelijk te begeleiden.
 

Dependances van de praktijk zijn gevestigd op scholen voor speciaal basisonderwijs "de Boemerang" en "de Vorm" in Apeldoorn.
 

 


 
 
 
 
 

 

 


 

 
Wij zijn opgenomen in het Kwaliteitsregister Paramedici. Het Kwaliteitsregister is een vrijwillig register voor een groot aantal paramedische beroepsgroepen, waaronder logopedisten.


Via het kwaliteitsregister wordt eenmalig geregistreerd of een paramedicus voldoet aan de opleidingseisen van de Wet BIG (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg). Vervolgens wordt periodiek (elke vijf jaar) geregistreerd of een paramedicus beschikt over actuele kennis en ervaring. Alleen wanneer aan de door de beroepsgroep gestelde eisen wordt voldaan, behoudt de geregistreerde paramedicus zijn of haar kwaliteitsregistratie.