maak een afspraak | telefoon 055 522 24 78
Wie zijn wij?

Wie zijn wij?

Caroline van Tongeren-Smals, logopedist en gecertificeerd Hanen-therapeut
 

Caroline van Tongeren-Smals (praktijkhouder)

Sinds 1986 logopedist, een uitdagend vak! Deze praktijk ben ik gestart in 1989, en behalve het behandelen van de meest uiteenlopende logopedische problemen, heb ik me gespecialiseerd op het gebied van gehoor, spraakafzien (liplezen), hoortraining na plaatsing van een cochleair implantaat, en taal-lees-en spellingproblemen. Ook ben ik gecertificeerd Hanen-therapeut. Met behulp van Hanen-therapie kunnen ouders van kinderen met een taalontwikkelingsachterstand leren hun kind zo optimaal mogelijk te begeleiden.
 

Dependances van de praktijk zijn gevestigd op “de Boemerang” en "de Vorm", scholen voor speciaal basisonderwijs in Apeldoorn.
 

 


 
 
 


Marije Huneker


In 2016 ben ik afgestudeerd aan de Hanzehogeschool in Groningen en sinds november 2016 werk ik bij Logopedie Apeldoorn. Tijdens mijn stage in de vrije vestiging heb ik ervaring opgedaan in het behandelen van fonologische problemen, gehoor, stem, adem, spraak/articulatie, taal en afwijkende mondgewoonten. Mijn specialisatiestage heb ik in het Isala ziekenhuis te Zwolle gedaan. Hier heb ik o.a. geleerd jonge kinderen met eet- en drinkproblemen en kinderen met schisis te behandelen. Ik heb de cursus oromyofunctionele therapie (OMFT) en de verdiepingscursus gedaan. Dat houdt in dat je kinderen en volwassenen kunt behandelen die een verkeerde slikbeweging hebben of andere verkeerde mondgewoonten.  Ik werk op de dependances, twee scholen voor speciaal basisonderwijs: "de Boemerang" en "de Vorm". 
 

 Wij zijn opgenomen in het Kwaliteitsregister Paramedici. Het Kwaliteitsregister is een vrijwillig register voor een groot aantal paramedische beroepsgroepen, waaronder logopedisten.


Via het kwaliteitsregister wordt eenmalig geregistreerd of een paramedicus voldoet aan de opleidingseisen van de Wet BIG (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg). Vervolgens wordt periodiek (elke vijf jaar) geregistreerd of een paramedicus beschikt over actuele kennis en ervaring. Alleen wanneer aan de door de beroepsgroep gestelde eisen wordt voldaan, behoudt de geregistreerde paramedicus zijn of haar kwaliteitsregistratie.

 


Elisa van den Brink

 

In 2014 ben ik afgestudeerd als logopedist en heb sindsdien gewerkt in een vrije vestiging en binnen zowel het basis- als voortgezet onderwijs. Ook heb ik veel ervaring opgedaan met OMFT (afwijkend mondgedrag) en ben ik gespecialiseerd in lees- en spellingsmoeilijkheden/dyslexie. Daarnaast sta ik geregistreerd als preverbaal logopedist. Dit houdt in dat ik ouders begeleid bij de drink- en eetontwikkeling van hun baby/jonge kind (0-4 jaar), wanneer dit niet naar wens verloopt. Wat ik erg belangrijk vind in mijn behandelingen, is dat de cliënt zich op zijn gemak voelt en de logopedie ziet als een leuke manier om zichzelf te ontwikkelen en nog meer sterke kanten van zichzelf te ontdekken! Want wat is mooier dan trots kunnen zijn op de groei die je doormaakt en de nieuwe dingen die je van jezelf ontdekt.