maak een afspraak | telefoon 06 - 26246803
Logopedie voor kinderen

Logopedie voor kinderen

Voor kinderen kan een logopedist ingeschakeld worden bij:

 • afwijkend en/of slap mondgedrag (zoals: duimen, spenen, open mond, slappe tong, afwijkende slik, overgevoeligheid), soms in samenwerking met de orthodontist of tandarts
 • problemen met de sensorische informatieverwerking
 • articulatiestoornissen/-achterstand, uitspraakproblemen (bijv. slissen)
 • TOS (taalontwikkelingsstoornis) of taalachterstand
 • stotteren
 • slechte verstaanbaarheid/onduidelijk spreken
 • auditieve vaardigheden
  (zoals: rijmen, hakken en plakken van klanken, fonologisch bewustzijn)
 • lees- en/of schrijfproblemen
 • kinderheesheid
 • hoortraining na plaatsing van een CI of bij slechthorendheid

 

Wat u thuis kunt doen

 

 

 

 

Verloop van een behandeling

Eerst zal er een intakegesprek plaatsvinden. Hieruit volgt een onderzoek en een bespreking van het behandelplan. Voor een goed resultaat is het zinvol en nodig om de oefeningen die u tijdens de behandeling aangeboden krijgt thuis te herhalen.

 

Na een reeks behandelingen vindt er een evaluatie plaats, waarop vastgesteld kan worden of behandeldoelen behaald zijn of bijgesteld moeten worden. Soms is het voor de voortgang van uw behandeling nodig om contact op te nemen met de verwijzer, een andere deskundige of leerkracht.
 

Nadat een reeks behandelingen is afgerond, wordt er een controleafspraak gemaakt. 


 

Duimen, slissen, uitspraakproblemen, taalachterstand? Logopediepraktijk van Tongeren-Smals in Apeldoorn helpt uw kind verder.
 
"We hebben voor onze zoon van 5 begeleiding gehad van Caroline. We hebben dit als zeer prettig ervaren en onze zoon heeft zijn uitspraak goed ontwikkeld. Hierdoor kan hij zich veel beter verstaanbaar maken". 

ouders van Levi
 

"Bedankt dat Milan zulke grote stappen heeft kunnen maken dankzij de logopedie !" 

moeder van Milan, 8 jaar

 

"Hele fijne en goede begeleiding bij het stotteren en verstaanbaarheid van onze dochter !"

Henriette Liefers


Andere klachten?

Het is mogelijk dat uw kind klachten heeft die ontbreken of bij een andere categorie worden genoemd:

 

logopedie voor jongeren en volwassenen
logopedie voor professionals
logopedie voor ouderen