maak een afspraak | telefoon 055 522 24 78
Wie zijn wij?

Wie zijn wij?

Wij zijn opgenomen in het Kwaliteitsregister Paramedici. Het Kwaliteitsregister is een vrijwillig register voor een groot aantal paramedische beroepsgroepen, waaronder logopedisten.


Via het kwaliteitsregister wordt eenmalig geregistreerd of een paramedicus voldoet aan de opleidingseisen van de Wet BIG (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg). Vervolgens wordt periodiek (elke vijf jaar) geregistreerd of een paramedicus beschikt over actuele kennis en ervaring. Alleen wanneer aan de door de beroepsgroep gestelde eisen wordt voldaan, behoudt de geregistreerde paramedicus zijn of haar kwaliteitsregistratie.

 

Caroline van Tongeren-Smals, logopedist en gecertificeerd Hanen-therapeut
 

Caroline van Tongeren-Smals (praktijkhouder)

Sinds 1986 logopedist, een uitdagend vak! Deze praktijk ben ik gestart in 1989, en behalve het behandelen van de meest uiteenlopende logopedische problemen, heb ik me gespecialiseerd op het gebied van gehoor, spraakafzien (liplezen), hoortraining na plaatsing van een cochleair implantaat, en taal-lees-en spellingproblemen. Ook ben ik gecertificeerd Hanen-therapeut. Met behulp van Hanen-therapie kunnen ouders van kinderen met een taalontwikkelingsachterstand leren hun kind zo optimaal mogelijk te begeleiden.
 

Een dependance van de praktijk is gevestigd op “de Boemerang”, school voor speciaal basisonderwijs in Apeldoorn.
 

 

 


Marije Huneker


In 2016 ben ik afgestudeerd aan de Hanzehogeschool in Groningen en sinds november 2016 werk ik bij Logopedie Apeldoorn. Tijdens mijn stage in de vrije vestiging heb ik ervaring opgedaan in het behandelen van fonologische problemen, gehoor, stem, adem, spraak/articulatie, taal en afwijkende mondgewoonten. Mijn specialisatiestage heb ik in het Isala ziekenhuis te Zwolle gedaan. Hier heb ik geleerd jonge kinderen met eet- en drinkproblemen, kinderen met schisis en volwassenen met hoestklachten en stemproblemen te behandelen. Ik heb de cursus oromyofunctionele therapie (OMFT) en de verdiepingscursus gedaan. Dat houdt in dat je kinderen en volwassenen kunt behandelen die een verkeerde slikbeweging hebben of andere verkeerde mondgewoonten.  Ik werk zowel in de praktijk als op de dependance op de school voor speciaal basisonderwijs.