maak een afspraak | telefoon 06 - 26246803
Logopedie voor ouderen

Logopedie voor ouderen

Logopedie kan iets betekenen bij:  

  • afasie
  • spraakproblemen
  • slechthorendheid/moeite met spraakverstaan: 

    de communicatie wordt vaak verstoord als een van de gesprekspartners slechthorend is geworden. Veel misverstanden en vaak ook onzekerheid, door ‘missers’ in het spraakverstaan zijn het gevolg. Een cursus spraakafzien, die zowel individueel als in groepen gegeven kan worden kan bijdragen tot verbetering van de communicatie. Zie ook: GGMD voor doven en slechthorenden.

  • stemproblemen
  • eet-/drinkproblemen na een beroerte
  • hyperventilatie
  • COPD
  • chronische hoestklachten

Meer informatie kunt u vinden op www.logopedie.nl.

 

Op indicatie van uw arts kunt u thuis behandeld worden.

 

Verloop van een behandeling

Nadat u een afspraak heeft gemaakt, zal er een intakegesprek plaatsvinden. Hieruit volgt een onderzoek en een bespreking van het behandelplan. Om een zo goed mogelijk resultaat te behalen is het zinvol en nodig om de oefeningen die u tijdens de behandeling aangeboden krijgt thuis te herhalen.

 

Na een reeks behandelingen vindt er een evaluatie plaats, waarop vastgesteld kan worden of behandeldoelen behaald zijn of bijgesteld moeten worden. Soms is het voor de voortgang van uw behandeling nodig om contact op te nemen met de verwijzer of een andere deskundige.

 

Nadat een behandeling is afgerond wordt er een controleafspraak gemaakt. Als het gewenste resultaat is behaald, wordt de behandeling afgerond.

 

Andere klachten?

Het is mogelijk dat u klachten heeft die ontbreken of bij een andere categorie worden genoemd:

 

logopedie voor kinderen
logopedie voor jongeren en volwassenen
logopedie voor professionals

 

 

 

Ik heb moeite met spraakverstaan, m.a.w. ik hoor het wel maar versta het niet. Ik kreeg het advies om een cursus spraakafzien te volgen. Ik kwam bij Caroline van Tongeren terecht. Zij heeft me goed begeleid, met veel geduld en takt maakte ze me wegwijs in het aflezen van spraak. Ik kan nu beter met anderen communiceren. Caroline , bedankt voor je geduld en begeleiding!!! 

Corry Pleging